Thông tin kỹ thuật

Sử dụng máy cho tôm ăn

Sử dụng máy cho tôm ăn

Máy cho ăn đã được ứng dụng từ lâu cho một vài lĩnh vực nuôi thuỷ sản, chẳng hạn như nuôi cá, nhưng đối với ngành nuôi tôm, máy cho ăn chỉ mới được phát triển và kiểm chứng trong vài năm gần đây

Sản phẩm mới nhất

Đối tác